Bienvenido al Deygest

Sortem®
Condicionador de brous i netejador de melasses

Coadjuvant ecològic condicionador de brous.Netejador de melasses

 • Augmenta la penetració de brous, estimulant les defenses de la planta enfront de plagues.
 • Efecte dissolvent de quitines i netejador de melasses.

Composició


Solució d’Àcid L-glutàmic al 3% p/p

  Altres components:

 • Ésters d’àcids grassos.
 • Estabilitzants procedents d’eucaliptus.

Mecanisme d’acció

sortem mecanisme
sortem repel·lència

Indicacions


SORTEM® està indicat per protegir els cultius enfront de plagues i malalties:

 • Com a coadjuvant per augmentar l’eficàcia de tot tipus de brous d’aplicació en tot tipus de cultius.
 • Com a dissolvent de melasses i de quitines.
 • Pel contingut en àcid glutàmic té efecte estimulant, formant altres aminoàcids en el cultiu (transaminació).
 • Estimula les defenses de la planta.

S’aplica a:

 • Hortalisses
 • Ornamentals
 • Vinya
 • Fruiters
 • Cítrics

Característiques

L'acció sinèrgica dels components de SORTEM® proporciona la millor defensa contra atacs de plagues i malalties.
sortem_esquema
L'eucaliptus proporciona acció estabilitzant, conservant i aromatitzant natural.L'acid L-glutàmic és un bioactivador fisiològic de les plantes.
L'eucaliptus proporciona acció estabilitzant, conservant i aromatitzant natural.L'acid L-glutàmic és un bioactivador fisiològic de les plantes.
L'emulsió dissol quitines,substàncies lipòfiles i melasses, facilitant la seva eliminació per rentat.
Proveeix repel·lència.
Augmenta la penetració dels brous d'aplicació.

Dosi i aplicació

 • Aplicar en polvorització foliar.
 • Dosi d’aplicació amb d’altres productes: 150-200 cc/hl (1,5-2 cc/lt) de Sortem + el que correspongui de l’altre producte.
 • Es recomana aplicar-lo amb el producte IBERNA®:
SORTEM® = 200cc/hl + IBERNA®= 250cc/hl
 • SORTEM® també es pot barrejar amb productes naturals (com Piretrines, Bacillus thurigiensis) o amb productes de síntesi.

Recomanacions d’ús

 • Mantenir en lloc fresc per sota de 28º C.
 • A elevades temperatures SORTEM® es desnaturalitza i perd eficàcia.
 • No s’ha de barrejar amb: sofres, coures ni amb productes de reacció àcida.
 • No barrejar amb productes que tinguin efecte secant.
 • És recomanable aplicar-lo a pH 5-7
 • Es recomana aplicar al capvespre.
COMPLEIX REGLAMENT
EUROPEU 647/2007

Sortem®

CARACTERÍSTIQUES
Potencia la penetració de brous. Dissol quitines. Netejador de melasses
APLICACIÓ
Foliar. Aplicar al capvespre
FREQÜÈNCIA
En barreja amb BERNA® o altres productes com Piretrines o Bacillus Thürigiensis
DOSI
BARREJAT AMB BERNA®: 2 cc / lt de SORTEM® + 2,5 cc / lt de BERNA®
BARREJAT AMB ALTRES PRODUCTES: 1,5 - 2 cc / lt de SORTEM® + dosi recomanada de l`altre producte
RECOMANACIONS D'ÚS
Per netejar melasses: aplicar-lo sol. Dosi: 3 cc / lt. Aplicar cap al vespre
Sense termini de seguretat. Producte ecològic
PRESENTACIÓ
Envasos de 250 cc, 1 Lt y 5 Lt
plantes que protegeixen plantes