Bienvenido al Deygest

Sortem®
Condicionador de brous i netejador de melasses

 • Augmenta la penetració de brous, estimulant les defenses de la planta.
 • Efecte dissolvent de quitines i parafines.
 • Disolvent i netejador de melasses.

Composició


L-aminoàcids 6% p/p

  Altres components:

 • Ésters d’àcids grassos.
 • Estabilitzants procedents d’eucaliptus.

Mecanisme d’acció

Indicacions


SORTEM® està indicat:

 • Com a estimulant de les defenses de les plantes per ajudar a protegir-les front a tot tipus de factors biòtics.
 • Com a dissolvent de melasses i de quitines i parafines.

S’aplica a:

 • Hortalisses
 • Ornamentals
 • Vinya
 • Fruiters
 • Cítrics

Característiques

L'acció sinèrgica dels components de SORTEM® proporciona la millor defensa de la planta contra factors biótics i abiótics.
sortem_esquema
L'eucaliptus proporciona acció estabilitzant, conservant i aromatitzant natural.
Els L-aminoàcids son bioactivadors fisiològics de les plantes.
L'emulsió dissol quitines,substàncies lipòfiles i melasses, facilitant la seva eliminació per rentat.
Proveeix repel·lència.
Augmenta la assimilació dels brous d'aplicació.

Dosi i aplicació

 • Aplicar en polvorització foliar.
 • Dosi d’aplicació amb d’altres productes: 150-200 cc/hl (1,5-2 cc/lt) de Sortem + el que correspongui de l’altre producte.
 • Aplicat sol: 250-300 cc/hl (2,5-3 cc/lt).

Recomanacions d’ús

 • Mantenir en lloc fresc per sota de 28º C.
 • A elevades temperatures SORTEM® es desnaturalitza i perd eficàcia.
 • No s’ha de barrejar amb: sofres, coures (excepte el producte Cofre) ni amb productes de reacció àcida.
 • No barrejar amb productes que tinguin efecte secant.
 • És recomanable aplicar-lo a pH 6-7
 • Es recomana aplicar al capvespre o primera hora del matí.

Sortem®

CARACTERÍSTIQUES
Potencia la penetració de brous. Dissol quitines. Netejador de melasses
APLICACIÓ
Foliar. Aplicar al capvespre
FREQÜÈNCIA
A l'inici de l'estrès biòtic del cultiu, o en presència de melasses
DOSI
-A BARREJA AMB ALTRES: 1,5 - 2 cc/L (1,5 - 2 L/Ha) de SORTEM® + dosis recomendada del otro
-APLICADO SOLO: 2,5 - 3 cc/L (2,5 - 3 L/Ha)
RECOMANACIONS D'ÚS
Per netejar melasses: aplicar-lo sol. Dosi: 3 cc / lt. Aplicar cap al vespre
Sense termini de seguretat. Producte ecològic
PRESENTACIÓ
Envasos de 250 cc, 1 L, 5 L i 20 L
plantes que protegeixen plantes