Bienvenido al Deygest

Cofre®
Coure sistèmic de ràpida assimilació

QUE ÉS COFRE®?

COFRE® és una solució nutritiva a base de coure (Cu2+) que aporta una excel•lent capacitat de penetració y sistemia a través de los vasos de la saba (xilema y floema), arribant de forma ràpida a tots els extrems de la planta.

COFRE® s’acomplexa amb una molècula orgànica d’origen vegetal formant un complexe pirrolat de coure que, polimeritzat, forma un conjunt d’anells amb una estructura anomenada porfirina, sent precursor de la clorofil•la.

El COURE com a micronutrient és un element essencial per el metabolisme de las plantes.
La seva presència en els teixits vegetals permet, entre d’altres propietats, augmentar la síntesis de clorofil•la i potenciar la capacitat de resistència de la planta en front a diversos fongs.

COMPOSICIÓ


-Solución de coure (Cu) soluble en agua …. 4% de Cu

MECANISMES D’ACCIÓ


COFRE® és un formulat especial que actua com a regulador cel•lular.
S’incorpora al flux de la saba penetrant en els teixits vegetals a través dels fluids intersticials.
Conté en la seva formulació un complex de coure amb un enllaç fort, la qual cosa facilita el transport de l’ió metàl•lic cap a l’interior dels teixits vegetals, la saba i el citoplasma cel•lular.
A l’interior cel•lular aquest complex es transforma en clorofil•la, gràcies a diversos enzims i metaloproteïnes, i aquesta clorofil•la arriba als cloroplasts on intervé en la fotosíntesi.
Durant les reaccions de síntesi de clorofil•la, la maquinària cel•lular substitueix el Cu2+ per magnesi, i el coure queda lliure en el citoplasma. L’excés de Cu2+ és eliminat de l’interior de la cèl•lula i passa a la saba. La suma del coure que ha penetrat en els espais intercel•lulars, en la saba i en les cèl•lules assegura nivells de coure idonis per al desenvolupament d’una planta sana ..

Complexe pirrolat de coure

AVANTATGES


  • Mobilitat ràpida d’ions coure Cu2+
  • Desbloqueig dels vasos de saba.
  • Potència la síntesi de clorofil•la activa en les cèl•lules (estalvi energètic).
  • Assimilació i sistemia a través de la ruta fotosintètica. (+ síntesi de substàncies d’autodefensa – Capsidiol …)
  • Antioxidant: captura de radicals lliures i d’espècies reactives de l’oxigen
  • Producte ecològic residu zero.

DOSI I APLICACIÓ


COFRE® està indicat per a tot tipus de cultius: hortalisses, ornamentals,
vinya, fruiters, cítrics, olivera, etc.

 

DOSI

Foliar: 250 – 300 cc./hectolitre
(2,5 – 3 L / hectàrea)
Radicular: 350 – 400 cc./hectolitre
(4 L / hectàrea)

RESULTAT DE L’APLICACIÓ DE COFRE®

  • + efecte vigoritzant
  • + verdor
  • + fabricació de sucres
  • + creixement

COFRE®

CARACTERÍSTIQUES
Solució nutritiva a base de coure
APLICACIÓ
Foliar / Radicular
FREQÜÈNCIA
Cada 7-10 dies
DOSI

Foliar: 250 - 300 cc / hectolitre (2,5 - 3 L / hectàrea).
Radicular: 350 - 400 cc / hectolitre (4 L / hectàrea)
RECOMENDACIONS D’ÚS
Producte ecològic
PRESENTACIÓ
Envasos de 250 cc, 1 L, 5 L y 20 L
plantes que protegeixen plantes