Bienvenido al Deygest

Viveflor Complet®
Conservant per a flors tallades amb acció nutritiva.

 • Augmenta la qualitat i la durada de les flors el doble de temps.

Principals avantatges de la utilització de Viveflor Complet®

 • No conté compostos que puguin ser tòxics per a la salut humana, medi ambient o animals, com plata o alumini.
 • Major eficàcia com retardant l’envelliment de la flor.
 • Inhibeix la germinació de microorganismes (Botrytis…).

La creixent demanda i preocupació del mercat per productes respectuosos amb la salut i el medi ambient fa que el 1997 un equip de científics del CSIC iniciï sota aquestes premisses un projecte d’investigació d’un conservant per a flor tallada.

Aquesta investigació hauria de durar tres anys i dóna com a resultat l’obtenció de VIVEFLOR COMPLET®, un conservant floral altament eficaç i totalment innocu per al medi ambient i les persones.

Deygest amb la llicència del CSIC, entitat adscrita al Ministeri de Ciència i Innovació, és la titular d’un contracte d’explotació d’aquesta patent per a la seva fabricació i comercialització a nivell mundial.

Composició

 • Monosacàrids i disacàrids naturals
 • Hidroxoàcids naturals
 • Àcids inorgànics
 • Humectant no iònic

Tractat amb
Viveflor Complet
14 dies a 21ºC

Testimoni amb aigua
14 dies a 21ºC

Mecanisme d’acció


VIVEFLOR COMPLET® és un conservant sistèmic que arriba de forma ràpida a tots els extrems de la flor.
En submergir 10 cms les tiges a la solució conservant, inhibeix el desenvolupament de microorganismes (fongs, bacteris, llevats i algues) permetent la pujada a la base de la flor de tot el complex nutritiu i subministrant de forma permanent totes les reserves que la flor necessita.
VIVEFLOR COMPLET® perllonga la vida de la flor retardant la biosíntesi de l’etilè (endogen i exogen) i permetent conservar durant molt més temps les seves qualitats estètiques i decoratives.

Indicacions

 • Per prolongar la vida comercial útil de TOT TIPUS DE FLOR TALLADA: clavell, mini clavell, rosa, lilium, gerbera, paniculata, gladiol, aster, solidago, etc.
 • Per augmentar la qualitat de la flor i la imatge davant del seu client.
 • Per prevenir i evitar el creixement microorganismes en la solució conservant.
 • Per estalviar diners podent emmagatzemar més temps en cambra.
 • Perquè al consumidor final obtingui un producte més durador.
flores

Segons diversos assajos realitzats per l’equip d’investigació del CSIC responsable del desenvolupament del producte, a una temperatura de 21 º C VIVEFLOR COMPLET® augmenta la vida comercial útil de la flor entre 1,8 i 2 vegades respecte a aplicacions efectuades amb les tiges submergits en aigua.

Característiques

 • VIVEFLOR COMPLET® està exempt de compostos que puguin ser tòxics o contaminants per a la salut humana, medi ambient o animals, com plata o alumini.
 • VIVEFLOR COMPLET® inhibeix el desenvolupament de microorganismes conservant l’aigua neta fins a 28 dies.
 • Estalvi d’aigua i de mà d’obra.
 • En mantenir l’asèpsia de la solució conservant, evita les males olors i l’obturació de la base de les tiges per taponament de microorganismes i algues.
 • Major qualitat de la flor: redueix la tensió superficial de l’aigua mobilitzant de forma ràpida a la base de la flor tot el complex nutritiu. Això produeix un efecte de millora en els colors i la brillantor de la flor.
 • Estimula l’obertura uniforme de la flor per aportació energètica.
 • No taca la flor ni les tiges. Tampoc taca l’aigua.
 • VIVEFLOR COMPLET® nodreix completament el calze de la flor subministrant “in situ” l’energia de reserva que la flor necessita.
 • VIVEFLOR COMPLET® es pot reutilitzar.

Dosi

Aplicar entre 4-5 cc per cada litre d’aigua. = 1 tap per cada 6 litres d’aigua.

Es recomana utilitzar xeringa dosificadora

Testimoni. Gypsophila
Tallat amb 5% d’obertura.
Aplicat 30 grams / lt sucre
Resultat: 50% d’obertura

Tractat ambViveflor Complet
Tallat amb 5% d’obertura
Aplicat 30 grams / lt sucre
Resultat: 96% d’obertura

Testimoni
Clavell amb Botrytis
Després de 14 dies a 21ºC

Tractat amb
Viveflor Complet
No té Botrytis
Després de 14 dies a 21ºC

Utilització

 • Submergir 10cm. les tiges en la solució conservant.
 • Si abans de l’aplicació del conservant VIVEFLOR COMPLET® les tiges han estat submergits en aigua durant tres o més hores, es recomana tallar un centímetre en diagonal per la base, amb la finalitat d’augmentar el poder d’assimilació del conservant fins a la base de la flor.

IMPORTANT: aplicar sempre la dosi recomanada pel fabricant.

Assaigs

Viveflor Complet®

CARACTERÍSTIQUES
Augmenta la vida útil de la flor el doble de temps.
Prevé el crecemiento de microorganismes.
IMPORTANT ESTALVI ECONÒMIC.
APLICACIÓ
Submergir les tiges 10 cms en la solució conservant.
Es podendeixar de forma indefinida en aigua
FREQÜÈNCIA
Aplicar-després del tall.
Aplicar-lo en la floristeria.
Aplicar-ho a nivell domèstic
DOSI
5 cc/L d'aigua.
O el que és el mateix, 1 tap per cada 6 litres d'aigua
RECOMANACIONS D'ÚS
Aplicar-sol sense barrejar-lo amb altres productes.
Es pot reutilitzar per segona vegada afegint la mateixa concentració.
Conservar-lo en lloc fresc sense que li toqui el sol.
PRESENTACIÓ
Envasos de 250 cc, 1 L i 5 L
plantes que protegeixen plantes