Bienvenido al Deygest

TOPTEN®
Adob a base de zinc. Efecte inhibidor de conills i talps

Inhibeix l’atracció dels lagomorfs fitòfags sobre el cultiu

 • Evita la presència de conills i talps mantenint-los allunyats del cultiu.

Composició


Zinc quelatat per EDTA: 2% pes/pes

Mecanisme d’acció


L’aplicació d’altes dosis de zinc quelatat per EDTA genera en el cultiu potenciació de sabors, produint alteracions temporals en les glàndules gustatives dels conills i talps, mantenint-los allunyats del cultiu.

Així mateix, per la seva olor característica a magnòlia, emmascara l’olor atraient de les kairomones, evitant la atracció al cultiu.

 • Per prevenir la presència de conills i talps en cultius.
 • Per prevenir mancances de zinc en cultius deficients.

Característiques i avantatges


TOPTEN® és una formulació totalment innòcua. Cal tenir en compte que pel seu contingut en arrels procedents de gencianes produeix inicialment un sabor amargant i biodegradable en el cultiu que es veu potenciat per la presència de zinc. D’aquesta manera es neutralitza la presència de conills i talps sobre el cultiu.

A causa d’això, TOPTEN® s’ha d’aplicar en els primers estadis de desenvolupament del cultiu, precisament quan els teixits vegetals són més tendres i més atraients per a aquests animals.

Dosi i aplicació

TOPTEN® es fixa a les superfícies vegetals on s’aplica, mantenint-se estable entre dues i quatre setmanes, en funció de pluges, tractaments foliars i d’altres paràmetres atmosfèrics.

Dosi

Aplicar en polvorització foliar

 • Hortícoles: 250 cc / hL.
 • Plançons de viver: 200-250 cc / hL.
 • Arbres adults i vinya: 200-250 cc / hL.
 • Cereals: aplicar en bandes a raó de 1 L/ha de superfície tractada (equivalent a 300 cc / hL).
 • Per talps (aplicació via radicular): 5 L/ha en reg per degoteig.
 • Repetir als 7-10 dies

Aplicació


Hortícoles

 • Aplicar via foliar en planter o en les safates (previ al trasplantament)
 • Tornar a aplicar via foliar una setmana després del trasplantament. A partir d’aquest moment es recomana no fer més aplicacions.
 • En sembra directa, aplicar via foliar directament al camp a l’inici de la germinació.

Plançons: fruiters, cítrics, vinya.

 • Ruixar tot l’arbre o cep.

Arbres adults i vinya

 • Aplicar al tronc de l’arbre.No aplicar a la part aèria

Altres: Ornamentals, gespa i industrials

Recomanacions d’ús

 • Aplicar-lo sol, sense barrejar amb d’altres productes.
 • A causa del seu sabor amargant biodegradable, Topten s’ha d’aplicar un màxim de tres setmanes abans de collita.

abono ce

TOPTEN®

CARACTERÍSTIQUES
Abonament a base de zinc protector del cultiu contra conills i talps.
APLICACIÓ
Foliar: per a conills. Radicular: per talps.
FREQÜÈNCIA
Primers estadis de desenvolupament. Aplicar màxim 3 setmanes
abans collita.
DOSI
Foliar per a conills: 2,5 cc / L. Despesa total de 2,5 L/ha.
Radicular per talps: 5 L/ha. Repetir a los 7-10 días.
RECOMANACIONS D'ÚS
Aplicar sol, sense barrejar amb altres productes.
Causa del seu sabor amarg biodegradable aplicar 3 setmanes
abans collita.
PRESENTACIÓ
Envasos de 250 cc, 1 L, 5 L i 20 L
plantes que protegeixen plantes